Voor de allerlaagste prijs per schoonmaakbeurt

Abonnementen

De reiniging van huisvuilcontainers vindt plaats op basis van vaste abonnementen die in beginsel worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal een kwartaal (3 maanden) kan op ieder gewenst moment het abonnement – schriftelijk  per post of per email – worden opgezegd.

Hoe werkt het?

De prijs en frequentie van reiniging van uw container is afhankelijk van de gemeente waarin wij actief zijn. Na keuze van uw wensen kunt zich aanmelden met onderstaande knop aanmelden. Na ontvangst van uw aanmelding gaan wij aan de slag . Wij controleren of de aanmelding volledig en correct is ingevuld. Na verwerking in onze administratie ontvangt u van ons een bevestigingsmail met daarin de datum van de eerste reiniging, de ingangsdatum van uw abonnement en de bijhorende reinigingsschema. Wij zorgen ervoor dat bij de eerste reiniging uw container voorzien wordt van onze bedrijfssticker. Dit geeft aan dat u recht heeft op de reiniging.

Gemeente Krimpen ad IJssel

Tarieven 2024

GFT-container (of Rest-container), 24 x per jaar, volgens reinigingsschema

Prijs: € 24,- per kwartaal

PMD-container, 12 x per jaar, volgens reinigingsschema

Prijs: € 16,50 per kwartaal

Combinatie reiniging:

GFT-container , 24 x per jaar én PMD- container, 12 x per jaar, volgens reinigingsschema

Prijs: € 36,- per kwartaal

Gemeente Schoonhoven

Tarieven 2024

GFT-container , 14 x per jaar, volgens reinigingsschema

Prijs: € 20,- per kwartaal

Betaling

De betaling van het abonnement geschiedt via automatische afschrijving (incasso) bij vooruitbetaling per kwartaal te weten: 1e week januari, 1e week april, 1e week juli en 1e week oktober.